ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
tel/ (+48 22) 629 77 19
crossmedia@crossmedia.pl

Członek
organizacji
Partner
strategiczny

ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
tel/ (+48 22) 629 77 19
crossmedia@crossmedia.pl

Member of
Strategic
partner

O nas

Firma Cross Media PR Sp. z o. o. działa od grudnia 1999 roku. Celem realizowanych przez nas działań jest rozwiązywanie problemów związanych z procesem komunikowania się naszych Klientów z otoczeniem.

Agencja zatrudnia Konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w różnych obszarach komunikacji. Skład oraz indywidualne predyspozycje Konsultantów wybieranych do obsługi danego projektu są uzależnione od jego specyfiki oraz potrzeb Klienta. Dzięki posiadanej praktyce związanej z obsługą Klientów, Agencja specjalizuje się w doradztwie dla Firm z różnych branż, w tym m. in. energetyki, telekomunikacji, FMCG oraz finansowo-bankowej.

Prezesem Zarządu Agencji Cross Media PR jest Andrzej Długosz. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako dyrektor do spraw korporacyjnych Grupy Żywiec oraz dyrektor pionu public affairs Burson-Marsteller. Od wielu lat doradza Klientom m.in. w zakresie komunikacji kryzysowej, planowania strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz działań public affairs.

About Us

Cross Media PR Sp. z o. o. has been operating since December of 1999. The objective of the activities pursued by us, is to solve problems associated with the process of communication of our Clients with the environment.

The Agency hires consultants with many years of experience in various areas of communications. The composition and individual predispositions of consultants chosen to support the projects, are dependent on its specifics, as well as the needs of the Client. Thanks to acquired practice in customer service, the Agency specializes in advising to companies from various industries, including, among others, energy, telecommunications, FMCG, and finance-banking.

The President of the Management Board of Cross Media PR Agency is Andrzej Długosz. He gained his professional experience, among others, as the Corporate Director for Żywiec Group and Director of Public Affairs for Burson-Marsteller. For many years he has been advising Clients, among others, in the field of crisis communication, strategy of internal and external communication, as well as public affairs activities.

Oferta

PUBLIC RELATIONS

MEDIA RELATIONS

SZKOLENIA MEDIALNE

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

STRATEGIE KOMUNIKACYJNE

PUBLIC AFFAIRS

PROGRAMY WIZERUNKOWE

DORADZTWO STRATEGICZNE

EVENTY

RELACJE INWESTORSKIE

PR KORPORACYJNY

CSR

The offer

PUBLIC RELATIONS

MEDIA RELATIONS

TRAINING

CRISIS COMMUNICATION

COMMUNICATION STRATEGIES

PUBLIC AFFAIRS

IMAGE PROGRAMS

STRATEGIC CONSULTING

EVENTY

INVESTOR RELATIONS

CORPORATE PR

CSR

Kontakt

Cross Media PR Spółka z o.o.
ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
crossmedia@crossmedia.pl
Telefon: (+48 22) 629 77 19
NIP: 522 25 16 764
Regon: 016225650

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cross Media PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miłej 6/24. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych; do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usunięcia danych w każdym czasie. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt na crossmedia@crossmedia.pl”

Contact

Cross Media PR Spółka z o.o.
ul. Miła 6/24
00-180 Warszawa
crossmedia@crossmedia.pl
Phone: (+48 22) 629 77 19
NIP: 522 25 16 764
Regon: 016225650

„The administrator of your personal data is Cross Media PR Sp. z o.o. with headquarters at Miła 6/24 street, 00-180 Warsaw. Your personal data is being processed in order to provide a response to your correspondence, which will be archived. The provision of data is a voluntary process, based entirely on your full agreement to do so. Pursuant to the European Parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) ("GDPR"), you have the right to access all of your personal data and the right to rectify, delete or limit its processing, the right to object to its processing, and the right to transfer said data; to complain with the Office for Personal Data Protection, if belief or suspicion arises that the processing of said data violates the provisions on the protection of personal data; to the extent of the provided data. Furthermore, pursuant to GPDR, you retain the right to correct provided data and the right to delete data at any time. The data will not be processed in an automated manner. If you have any questions regarding the protection of personal data, please contact us at crossmedia@crossmedia.pl”